تحقیق درباره ی کار با چوب

تحقیق درباره ی کار با چوب

تحقیق درباره ی کار با چوب

Category : چوب

تحقیق درباره ی کار با چوب

برای کار در کارگاه چوب و برای تبدیل مواد اولیه (مانند: گرده بینه درخت ، نوپان ، فیبر ، تخته چند لایی و غیره ) به کالای مورد نیاز مصرف کننده (مانند: مبل ، میز ، در ، پنجره و غیره ) به وسایلی در کارگاه چوب نیاز می باشد .

تحقیق درباره ی کار با چوب

وسایل کار با چوب

عمومی ترین وسایل اندازه گیری و اندازه گذاری: ((۱- خط کش فلزی ، برای اندازه گیری های ضخامت و طول کوتاه ۲- گونیای ساده ، برای اندازه گیری زاویه های مختلف ۳- پرگار ، برای اندازه گیری قطرهای داخلی و خارجی ۴- میکرومتر ، برای اندازه گیری وسایل مکانیکی یا قطعات مکانیکی مثل ورق و صفحات نازک با دقت ۱/۱۰۰ میلیمتر ۵- کولیس ، برای اندازه گیری قطر داخلی و خارجی و عمق ۶-متر نواری ، عمده ترین وسیله دراندازه گیری طول چوب که در هر یک متر اندازه گیری یک میلیمتر خطا دارد ۷-خط کش تاشو ، برای اندازه گیری های طول به کار می رود ۸- چرخ اندازه گیری ، برای اندازه گیری پستی و بلندی ها و سطوح قوس دار به کار می رود ۹- خط کش تیره دار ، برای یک ضخامت کردن و ضخامت کردن رو و نر و خط کشی اتصاهای « فوق زبانه ، کم زبانه ، نیمانیم» ۱۰- گونیای تا شو ، برای اندازه گیری زاویه های ۴۵ و ۹۰ درجه)) . واحد ستاره برای درست بودن سطح و لبه کار که حالت کج و پیچیده نداشته باشند استفاده می شود  .

اره : اره وسیله ای برای برش می باشد . اره ها بر حسب نوع کار با آنها به دو نوع دستی و ماشینی تقسیم شده است .

اره دستی : از دندانه ( برای برش ) ، دسته ( برای هدایت ) ، تیغه ( برای استحکام ) تشکیل شده است که به چند گونه از آن اشاره می کنیم ؛ ۱- اره برش طولی ۲- اره برش عرضی ۳- اره پشت دار ۴- اره نوک گرد بر ۵- اره ظریف بر ۶- اره گرات ۷- اره روکش بر ۸- اره کمانی و غیره .

اره ماشینی : به صورت یک دستگاه کامل با تمام وسیله های مورد نیاز که قدرت برش آن توسط موتور سیم پیچی یا باد فشرده تامین می شود . که به صورت برقی و پنماتیکی وجود دارد . چند گونه از اره های ماشینی : ۱- اره فلکه ( نواری ) ۲- اره چند کاره ۳- اره عمود بر ۴- اره درز کن ۵- اره گرد( دایره ای) ۶- اره موتوری و غیره .

رنده : وسیله برای رندیدن و تسطیح سطوح چوب و یک ضخامت کردن چوب می باشد که بر حسب نوع کار با آنها به صورت دستی و ماشینی وجود دارد .

رنده دستی : رنده دستی از چهار قسمت (۱ – بدنه ۲- تیغه ۳- کوله رنده ۴- گوه ) تشکیل شده است و چند نوع از آنها عبارتند از : رنده آهنی ، رنده دو تیغ ، رنده قاچی ، رنده خشی ، رنده بال کبوتری ، رنده بغل و غیره .

رنده ماشینی : چنانچه عمل تسطیح کردن سطوح  الوارها و چوبهایی که با رنده دستی امکان رندیدن ندارند وجود داشته باشد از رنده ماشینی استفاده می کنیم . چند نوع از آنها عبارتند از : رنده دستگاهای چند کاره ، گندگی ( کپی بردار ) ، رنده بلند دستگاه و غیره .

چکش: از چکش برای اعمال ضربه به وسایلی مانند (میخ ، مقار ، رنده ، قطعات فلزی و… ) استفاده می شود . انواع چکش ها : چکش چوبی ، چکش پلاستیکی ، چکش فلزی ، چکش لاستیکی و …


Leave a Reply

نوزده − 18 =

نوشته‌های تازه