سقف چوبی سنتی روستیک

سقف چوبی سنتی روستیک

سقف چوبی سنتی در طرح های تکشیار و دوشیار

سقف پوشاندن سقف تزیین سقف ابتدا چوب ها را حرارت می دهیم و سپس آنها را سندبلاست می کنیم.اجرای سقف لمبه چوبی با بهترین کیفیت توسط کیمیا چوب


Leave a Reply

10 − 5 =

نوشته‌های تازه