معایب چوب و نحوه رفع عیب آن

معایب چوب و نحوه رفع عیب آن

Category : چوب

معایب چوب چیست و معایب چوب در ساختمان چیست؟

معایب چوب را بر حسب زمان ایجاد می کند و نوع ان به چند دسته تقسیم می شود

معایب طبیعی:

معایب طبیعی چوب است که به جنس درخت محیط اطراف ان بستگی دارد و عبارتست از

۱» گره ها:

گره عبارتست از اثر شاخه ای که در تنه ی درخت ایجاد می کند و به صورت گره زنده وگره ی مرده بر روی چوب دیده می شود در مورد گره های زنده ی چوب شاخه هنوز به ساقه هیچ گونه وابستگی نداشته و رنگ ان از رنگ چوب تیره تر است وچوب های سوزنی برگ نصبت به پهن برگان گره های بیشتری دارد و گره ی مرده حاصل از قطع شاخه ی درخت در گذشته یا خشک شدن در گذشته است که پس از گذشت چند سال درخت روی ان را می پوشاند.گره ی زنده نسبتا مقاوم می باشد اما گره ی مرده مقاومت چوب را پایین می اورد

۲»نمو یا غیر مرکزی (بیرون مرکزی)

در اثر عوامل محیطی مغز درخت به یک طرف از مقطع چوب ساقه منحرف شده ومغز ان ها در وسط تنه ی درخت قرار نداردیک طرف درخت دارای الیاف باز و چوب زیاد و طرف دیگر دارای الیاف بسته وچوب کم وفشرده به هم می باشد علت رویدن غیر مرکزی قرار گرفتن درخت در کنار صخره یا ساختمان و یا کنار جنگل و سراشیبی های تند و یا در معرض وزش باد های شدید قرار گرفته باشد.

۳» پیچیدگی الیاف:

در حالت طبیعی الیاف چوب موازی بک دیگر ودر جهت ساقه هستند ولی در برخی از درختان بر اثر عوامل طیبعی مانند گرد باد ها الیاف به صورت پیچیدگی در می اید وتولیدچوب های کج تار در می اید که بر حسب قرار گرفتن الیاف چوب وچوب های مار پیچ تابیده میشود.

گاهی در اثر یخ زدن چوب ترک هایی در تنه ی درخت به وجود می اید الیاف کنار این ترک ها با رشد ونمو خود سعی می کنند روی ترک ها را بپوشانند که با عث ایجاد یک پوست جدید می گردد

معایب سازه های چوبی بعد از قطع درخت:

قرچ ها وحشرات چوبخوار وپ وسیدگی چوب . دومین دسته از معایب چوب هجوم عوامل خارجی می باشد که در زیر شرح داده می شود.

قارچ ها در مناطق مرطوب به چوب ها حمله می کنند انواع گوناگونی از چوب ها وجود دارد که به چوب درختان سر پا یا ایستاده و چوب ها ی استصحال شده حمله ور می شود قارچ ها جزء گیاهان انگلی می باشد و به همین دلیل برای به دست اوردن مواد غذایی به چوب حمله می کنند این تغذیه به دو صورت انجام می شود یا به نابودی چوب می انجامد که ان دسته از قارچ ها را نابود می کنند و یا این که به تعقیر رنگ چوب منتهی می گردد که در این حالت قارچ ها را رنگ کننده گویند به طور کلی قارچ های چوب خار در حرارت ۲۰ تا۳۶ درجه سانتی گراد و رطوبت ۲۰ درصد به بالا فعالیت می نماید و بهترین شرایط جهت حمله به چوب در حالت ایده ال رطوبت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد می باشد.


Leave a Reply

سه × پنج =

نوشته‌های تازه