چوب در ساختمان

چوب در ساختمان

چوب در ساختمان

کاربرد انواع چوب در ساختمان

چوب در ساختمان : جمعیت جهان رو به افزایش است و تقاضا برای مواد اولیه و بالا” در کشورهای در حال توسعه، رو به رشد است. درختان بیشتری باید قطع شوند تا جای کافی برای خانه سازی، گسترش ارتباطات، و کمک های به رشد اقتصادی به وجود اید، ہدون  در نظر نظر گرفتن مواد تجدیدپذیر این نیاز روز افزون برای چوب در ساختمان ، می تواند با افزایش تولید، کاهش میزان فضایعات در طی مراحل استحصال و حفاظت محصولات چوبی در برابر تخریب تأمین شود،

نقش چوب در معماری

چوب در ساختمان و افزایش تولید:  استفاده از چوب در چوب در صنعت ساختمان این مورد می تواند از دو راه انجام شود؛ ایگزین ۱) پیشبرد بازدهی جنگل باکره وادن، کاشت گونه های سریع الرشاد، جنگلداری بهتر، مراسل ۲) قطع تمداد درخت بیشتر، هرساله درختان بیشتری قطع میشود و از جنگلهای انبوه و سابقاً غیر قابل دسترس آمریکای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، و آفریقای مرکزی استحصال می شوند.

چوب در ساختمان

به علاوه، مناطق جنگلی قدیمی به صورت اصولی تری برداشت می شود  با این حال در راستای افزایش تولید می بایستی توجه بیشتری به مدیریت جنگل و جنگل کاری شود. به طوری که موجودی جنگل برای نیازهای آینده، حفظ شود  شکل جنگلهای اروپا در سال ۹۰۰ پس از میلاد مسیح،  اروپای مرکری تا مناطق شمالی کرم های آلپ  پوشیده از جنگل برد که تا سال ۱۹۰۰ میلادی ابن مفدار به ۲۴/۱کاهش بافت. جنگل ها به دلایل همگام شدن با
جمعیت رو به رشد، کشاورزی فشرده می شوند.

کاربرد چوب در زندگی

اهمیت نگهداری جنگل ها وقتی مشخص می شود که در می بابیم از و فنی که بشر با به عرصه وجود گذاشت، سطح جنگلها در حدود بیشتر از چهار میلیارد هکتار (حدود ۱۲ میلیون مایل مربع) کاهش یافته است.

در اروپا نیز طی هزار سال گذشته نیاز رو به رشد چوب در صنعت و خانه سازی باعث کاهش قابل ملاحظه سطح جنگلها شده (شکل ۱۱) برای سالان با کشتی جنگی در دوران نلسون حدود ۲۰۰۰ درخت بلوط مورد نیاز بود که برابر با موجوه ی ۱۵ هکتار جنگل میباشد. خوشبختانه کشاورزی فشرده همزمان با گرد و شخم مناسب باعث حاصلخیزار c ،شدن  اصلی جنگل، به میزانی حتی بیش از سابقش شده است.

استفاده از چوب در صنعت

در نقطه مقابل، در مناطق گرمسیری با بارش سالیانه کم و فصلهای خشاد طولانی بهلش از یالث میلیارد هکتار جنگل در طول تاریخ به حالت نپمه بپابانی رسیده است است. قطع بی رویه جنگلها و بیشه های انبوه برای سوخت، سوزاندن علفزارها برای اجساد چراگاههای بهتر، و چرای مفرط، همگی دخیل بوده اند. وقتی پوشش گیاهی از بین رفت، باران و : باد می توانند بسادگی باعث فرسایش و آبشویی لایه نازله و حاصلخیز سطحی چوب در ساختمان شوند


Leave a Reply

20 − پنج =

نوشته‌های تازه